Вы здесь

Ричард Грант

Англійська мова. Теорія і практика. Модальні дієслова

Модальні дієслова – Modal Verbs – це п'ятнадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Пряма і непряма мова

Пряма і непряма мова – Direct and Indirect Speech – це вісімнадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Вживання часів

Вживання часів – це сімнадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Узгодження часів

Узгодження часів – Sequence of Tenses – це шістнадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Досконалі продовженi часи

Досконалі продовженi часи – The Perfect Continuous Tenses – це чотирнадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Досконалі часи

Досконалі часи – The Реrfect Tenses – це тринадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Продовженi часи

Продовженi часи – The Continuous Tenses – це дванадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Англійська мова. Теорія і практика. Невизначені часи

Невизначені часи – Thе Indefinite (Simple) Tеnsеs – це одинадцятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Английский язык. Теория и практика. Совершенные времена

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Совершенные времена

Совершенные времена – The Реrfect Tenses – это тринадцатое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Прямая и косвенная речь

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь – Direct And Indirect Speech – это восемнадцатое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Пассивный (страдательный) залог

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Пассивный (страдательный) залог

Пассивный (страдательный) залог – The Passive Voice – это двадцать второе учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Употребление времен

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Употребление времен

Употребление времен – это шестнадцатое учебное пособие из серии "Английский язык. Теория и практика".

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии, и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, ваш словарный запас будет состоять из более чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Разница в употреблении близких по значению английских слов

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Разница в употреблении близких по значению английских слов

Разница в употреблении близких по значению английских слов – это тридцать третье учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Идиомы

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Идиомы

Идиомы – Idioms – это тридцать первое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Модальные глаголы

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Модальные глаголы

Модальные глаголы – Modal Verbs – это пятнадцатое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Устойчивые выражения с предлогами

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Устойчивые выражения с предлогами

Устойчивые выражения с предлогами – это девятое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Полезные фразы

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Полезные фразы

Полезные фразы – это тридцать третье учебное пособие из серии "Английский язык. Теория и практика".

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии, и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, ваш словарный запас будет состоять из более чем 6000 английских слов и выражений, что позволит вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Неопределенные времена

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Неопределенные времена

Неопределенные времена – Thе Indefinite (Simple) Tеnsеs – это одиннадцатое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Английский язык. Теория и практика. Артикль

скачать книгу Английский язык. Теория и практика. Артикль

Артикль – The Article – это второе учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика.

Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

Англійська мова. Теорія і практика. Стійкі вирази з прийменниками

Стійкі вирази з прийменниками – це дев'ятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика.

Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

Страницы

Подписка на RSS - Ричард Грант